Jerzy Loba

Jerzy Loba  Były nauczyciel akademicki i dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Samorządowiec – radny Rady Miasta Łódź. Fizyk i filozof nauki (dwa fakultety na Uniwersytecie Łódzkim). Były właściciel firmy tekstylnej. Doświadczenia w pracy w Europie Zachodniej.