Janina Reich Delebis

Janina Reich-Delebis Inżynier budownictwa, teraz na emeryturze, a wcześniej praca w jednostkach samorządowych, audytor, oraz by nauczyć się profesjonalnie pomagać synowi w 2008r. ISCED 4. Mama 26 letniego niepełnosprawnego Piotra (choroby rzadkie, niepełnosprawność intelektualna znaczna). Poszukuje miejsca w tym świecie dla niepełnosprawnych głęboko uszkodzonych dzieci. A raczej – dąży do uporządkowania istniejących działań i finansów w systemie zabezpieczenia opieki, terapii, rewalidacji i rehabilitacji naszych dzieci.