Jan Choiński

Jan Choiński   69-letni nauczyciel polonista z olsztyńskiej szkoły podstawowej, który od kwietnia 2006 r. mieszka w Wielkiej Brytanii, tu przebranżowił się w pracownika fizycznego, zaś od trzech lat pobiera angielską emeryturę. Ma za sobą nie ukończone magisterium na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.