Jakub Zapała

Jakub Zapała   Absolwent Studiów Wyższych na uczelniach UJ, UPJPII oraz Ignatianum na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia. Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która, stawia sobie za cel zainteresowanie Polaków gospodarką oraz budowaniem kapitału społecznego. Kierownik projektu Europa Równych Szans. Współzałożyciel portalu polskie marki info, współorganizator Narciarskich Mistrzostw polskich Przedsiębiorców, członek Komisji ds. Transportu i Edukacji przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Współautor raportów: ,,Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej” oraz ,,Polska Globalnie”. Autor licznych wywiadów z największymi polskimi przedsiębiorcami i artykułów o tematyce gospodarczej.