Grzegorz Zamorowski

Grzegorz Zamorowski     53 lata, z wykształcenia politolog, dziennikarz i wydawca. Obecnie pracuje w charakterze kierownika Wydawnictwa Naukowe-go Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biels-ku-Białej. Jest członkiem związku zawodowego NSZZ Solidarność pełniąc funkcje członka komisji zakładowej oraz delegata do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność. Jest praktykującym katolikiem. Ma żonę i trójkę dzieci. W okresie studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 1986-1991 był członkiem NZS. Zainteresowania oscylują wokół zagadnień społecznych rozumia-nych jako dążenie do urzeczywistnienia persona-listycznej wizji rzeczywistości społecznej w kontekście koncepcji fenomenologicznych (Edyty Stein, Husserla, Wojtyły, Tischnera).