Elżbieta Nienałtowska

Elżbieta Nienałtowska   Emerytowana nauczyciel-ka akademicka, doktor, inżynier aeroakustyk, mieszka we Francji. Do 1989 była asystentką i prowadziła ćwiczenia i projekty w szkolnictwie wyższym. W latach 1990-1999 pracowała w ośrodku badawczym przemysłu samochodowego, a od 2000 roku przy metodach pomiarowych w fabrykach, metodach określania jakości, projektach nowych pojazdów, współpracy z partnerami w określaniu wspólnych standardów do wdrażania w projektach. Chciałby pogłębiać i rozwijać wiedzę na tematy społeczno kulturowe oraz studiować zagadnienia o tradycyjnych wartościach religijnych w życiu człowieka. Myśli, że możliwość uczestnictwa na Powszechnym Uniwersytecie byłaby tego pięknym spełnieniem.