Dawid Błaszkiewicz

Dawid Błaszkiewicz  Student II roku Politologii i I roku Historii na UMCS w Lublinie. Działacz w Forum Młodych PiS Lublin