Bożena Jabłońska

Bożena Jabłońska Od roku 1996 aktywnie zaangażowana w pomaganie ludziom z wykluczenia społecznego, od 2006 sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie. W latach 1996 do 2011 pracownik świetlicy środowiskowej i opiekuńczo-wychowawczej. W latach 2001- 2011 pełniła funkcje Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie i współtworzyła CIS Odolanów. Matka samotnie wychowującą trzech synów w wieku 16, 14 i 11 lat. Obecnie pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie.