Bogusław Cebulski

Bogusław Cebulski – lat 70, wykształcenie średnie, zawód wyuczony – Mistrz Elektryk, muzyk, kompozytor, poeta, lIder zespołu folku miejskiego „Kapela znad Baryczy”, dziennikarz – felietonista prasy lokalnej, lokalnego radia. Prezes Stowarzy-szenia „Dolina Baryczy” oraz Stowarzyszenia Trzeźwości Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie, Członek wielu organizacji pozarządo-wych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM. Obecnie emeryt.