Barbara Matczak

Barbara Matczak    Starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Z zawodu nauczycielka języka francuskiego, była zastępczyni dyrektora szkoły w latach 1995-2006, a także autorka programu wychowawczego szkoły „wychowanie do wartości”. Koordynowała współpracę zagraniczną szkół i przedszkoli w ramach programów i projektów edukacyjnych Comenius, Arion, Erasmus, eTwinning. Publikuje artykuły w prasie metodycznej i biuletynie oświatowym. Współpracuje z wieloma partnerami działającymi na rzecz edukacji. Jest członkiem Akcji Katolickiej. Uważa, iż współpraca i współdziałanie są najlepszymi narzędziami w wychowywaniu młodych ludzi.