Anna Piasek-Bosacka

Anna Piasek-Bosacka-2

Anna Piasek-Bosacka    prezes Fundacji Sztuki i Edukacji Filmowej Sztuka Poznania; absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, reżyserka i scenarzystka; autorka filmów dokumen-talnych (Dwie takie same, Pod opieką operacyjną, Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego, Operacja Tannenberg); stypendystka Stowarzyszenia Filmowców Polskich (Alianci) i ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Laureatka szeregu nagród filmowych (wyróżnienie na festiwalu „Niepokorni, Niezależni, Wyklęci”, Gdynia 2014, wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich , Grand Prix Prezesa IPN w kategorii wydarzenie roku). Pomysłodawczyni i realizatorka kilkudzie-sięciu projektów kulturalnych i edukacyjnych, realizowanych w ramach Fundacji Sztuki i Edukacji Filmowej Sztuka Poznania.