Anna Kremky

Anna Kremky,  Mieszka w Szwecji. Magister mate-matyki i fizyki po UMCS w Lublinie. Pracowała na Politechnice Gdańskiej w Instytucie Obliczeniowym oraz w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Potem w Szwecji pracowała nad rozwojem systemów komputerowych w przedsię-biorstwie prywatnym, szwedzkim banku i ostatnia praca w Instytucie Pracy jako informatyk i architekt baz danych Obecnie na emeryturze. Przewodniczą-ca Klubu Gazety Polskiej Sztokholm City.