Andrzej Mruszczyk

Andrzej Mruszczyk     Emeryt w wieku 66 lat o wykształceniu średnim, nauczyciel techniki, przedsiębiorca. W latach od 1976 do 1983 pracował w oświacie (budowa Pracowni Zajęć Technicznych oraz Szkolnego Centrum Radiowo-Telewizyjnego), w latach od 1983 do 1989 pracował w oświacie i energetyce (produkcja z materiałów 100% polskich uszczelnień czołowych mechanicznych), latach od 1989 do 1993 i od 1999 do 2001 oraz w roku 2006 pracował w Turystyce- Ubezpieczeniach- Funduszach Emerytalnych (w tym czasie prowadzenie turystyki/ ubezpieczeń w formie spółki cywilnej); w latach 2005/06 i w roku 2009 pracował w branży mechanicznej (produkcja obuwia gumowego i montaż sprzętu dla firmy produkującej artykuły gospodarstwa domowego). Czas nie wyszczególniony to czas pracy różnej- pomocniczej.