Alina Winiarski

Alina Winiarski  Współwłaścicielka firm rodzinnych tradeoffice24.com GmbH, Berlin oraz Poland Germany Consult, Wrocław Technology Park. Oferuje podmiotom gospodarczym serwis bizneso-wy na rynkach zagranicznych, zakładanie i prowa-dzenie spółek, reprezentacji i oddziałów wraz z kompletną opieką prawną i podatkową. W każdym z ww. ośrodków klienci otrzymują na życzenie do dyspozycji adres i reprezentacyjne pomieszczenia biurowe, magazynowe wraz z pełnym serwisem biznesowym i biurowo-administracyjnym. Pomaga firmom lokalnym z Polski zaistnieć na rynkach globalnych. Uczestniczka i organizatorka licznych międzynarodowych targów, seminariów, worksho-pów oraz giełd kooperacyjnych. Ukończyła studia zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Doświadcze-nie zawodowe zbierała w firmach niemieckich i koncernach międzynarodowych. Wieloletnia prezes stowarzyszenia skupiającego polskie przedsiębior-czynie w Niemczech, organizacji promującej polską przedsiębiorczość i kulturę w Niemczech i UE. Aktualnie członek zarządu Poland Business Center World z siedzibą główną w Wiedniu.