Alicja Wójcik

Alicja Wójcik   41 lat, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii romańskiej, pracuje na uczelni.