Aleksandra Mietlicka

Aleksandra Mietlicka   Prezes Dalmor S.A., z wykształcenia architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Pełnomocnikiem Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.; poprzednio na stanowiskach menadżerskich i zarządczych w firmach z branży nieruchomości. Pełniła również różne funkcje w Komisji Krajowej NSZZ” Solidarność”, współpracowała z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi, przeprowadziła afiliację NSZZ „Solidarność” do Związkowego Komitetu Doradczego przy OECD. Uczestniczy w licznych przedsięwzięciach społecznych i edukacyjno-formacyjnych, jest członkiem Klubu Myśli Jana Pawła II. Ukończyła wiele kursów i szkoleń.